80% 90%

צוות העובדים

מנהל חנות - דודי לייזנר Dudi@oded-tools.com

אחראי הזמנות -דורון לביא Doron@oded-tools.com

הנהלת חשבונות-מרים ברוך Miriam@oded-tools.com

נציג שטח - שרון דהן

מנכ"ל- עודד ברוך Oded@oded-tools.com

תמונה: