80% 90%

כלי מדידה

כלי מדידה
כלי מדידה
#18.60201 גשש לפופיטסטTESA#18.60201_no_sku_17135#18.60201 גשש לפופיטסט0.00₪
#180-907 קומביניישן-סט_no_sku_18773#180-907 קומביניישן-סט0.00₪
#2 18*12*4" פלטה גניתPMEGRADE2_no_sku_15449#2 18*12*4" פלטה גנית0.00₪
#700-122 מד עובי דיגיט700-122_no_sku_9190#700-122 מד עובי דיגיט0.00₪
#7313 10/0.01 מד עוביMITU#7313_no_sku_15074#7313  10/0.01 מד עובי0.00₪
#7331 10/0.01 מד עוביMITU#7331_no_sku_15075#7331  10/0.01 מד עובי0.00₪
#901994 גשש,מגע פלסטיקMITUTOYO_no_sku_15082#901994 גשש,מגע פלסטיק0.00₪
#925-60עד1000^C.מד טמפTESTO925572-20_no_sku_17139#925-60עד1000^C.מד טמפ0.00₪
(רגלית לקליבר )מד-עומק_no_sku_19161(רגלית לקליבר )מד-עומק0.00₪
,דגיטלי5-17.5מד פנימיMITU#209-832_no_sku_15059,דגיטלי5-17.5מד פנימי0.00₪
0"-4" מקו.חיצון0-1,1-2,2-3,3-4_no_sku_73890"-4" מקו.חיצון0.00₪
0"-6" מקו.חיצון5PCS._no_sku_89670"-6" מקו.חיצון0.00₪
0.01 ממ10.מד עובי דגיט#DMG1C60*0.01_no_sku_73160.01 ממ10.מד עובי דגיט0.00₪
0.01* ממ100 אינד.מהלך_no_sku_178090.01*  ממ100 אינד.מהלך0.00₪
0.2*0.02 פופיטסט מכניVERDICT_no_sku_173850.2*0.02 פופיטסט מכני0.00₪
0.22-1.50מע.פין מדידהSEEDETAILS_no_sku_158570.22-1.50מע.פין מדידה0.00₪
0602.0692 .גשש למד טמפTESTO493-20%_no_sku_171380602.0692 .גשש למד טמפ0.00₪
1.1/2-2" ראש מקרומטרי_no_sku_192511.1/2-2" ראש מקרומטרי0.00₪
10-110C מד חום דיאטוST-TM1CELCIUS_no_sku_1644010-110C מד חום דיאטו0.00₪
16.5*37.5*0.01 פופיטסטTESA74.111366_no_sku_1713716.5*37.5*0.01 פופיטסט0.00₪